Οι πρώτες έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση είναι γνωστές ως περίοδος αποκατάστασης μετά τον τοκετό, γνωστή και ως λοχεία ή  «τέταρτο τρίμηνο». Εδώ αναλύσαμε μερικά από τα ενδεχόμενα συμπτώματα. Ας δούμε και τα υπόλοιπα.