Ο ίκτερος, γνωστός και ως υπερχολερυθριναιμία, είναι ένα συχνά κλινικό πρόβλημα στα νεογνά. Περίπου το 60-80% όλων των τελειόμηνων, υγιών νεογνών θα αναπτύξουν κάποιου βαθμού υπερχολερυθριναιμία.

Τι είναι όμως ακριβώς ο ίκτερος;

Πότε εμφανίζεται και πώς θεραπεύεται;

Πρέπει να γίνει υποχρεωτικά διακοπή του μητρικού θηλασμού;

Διαβάστε το αναλυτικό μας άρθρο και ενημερωθείτε σχετικά.