Ικτερος στα νεογνά

Ο ίκτερος, γνωστός και ως υπερχολερυθριναιμία, είναι ένα συχνά κλινικό πρόβλημα στα νεογνά. Περίπου το 60-80% όλων των τελειόμηνων, υγιών νεογνών θα αναπτύξουν κάποιου βαθμού υπερχολερυθριναιμία. Όταν τα επίπεδα ολικής χολερυθρίνης ορού του αίματος αυξάνονται, εμφανίζεται ένας κιτρινωπός αποχρωματισμός του δέρματος και του σκληρού χιτώνα του ματιού του βρέφους και αυτό αναφέρεται ως ίκτερος.

Η νεογνική υπερχολερυθριναιμία έχει μεγαλύτερη συχνότητα στα βρέφη που θηλάζουν σε σύγκριση με τα βρέφη που τρέφονται με συμπλήρωμα γάλακτος (formula). Υπάρχουν δύο τύποι: ο «ίκτερος του θηλασμού» και ο «ίκτερος του μητρικού γάλακτος».

Ο ίκτερος του θηλασμού, που ονομάζεται επίσης και ίκτερος μη βέλτιστης πρόσληψης, εμφανίζεται συχνότερα την πρώτη εβδομάδα της ζωής, όταν εγκαθίσταται ο θηλασμός. Τα νεογνά μπορεί να μην λαμβάνουν τη βέλτιστη πρόσληψη γάλακτος, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης λόγω της αυξημένης επαναρρόφησης της χολερυθρίνης στα έντερα. Η ανεπαρκής πρόσληψη γάλακτος καθυστερεί επίσης τη διέλευση του μηκωνίου (τα πρώτα κόπρανα που υπάρχουν στα έντερα τον νεογνών), το οποίο περιέχει μεγάλες ποσότητες χολερυθρίνης που στη συνέχεια μεταφέρεται στην κυκλοφορία του αίματος του νεογνού. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο θηλασμός μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί. Περισσότερο τάισμα-συχνοί θηλασμοί (ανά 2,5-3 ώρες) μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ίκτερου.

Ο ίκτερος του μητρικού γάλακτος εμφανίζεται συχνότερα στη δεύτερη ή μεταγενέστερη εβδομάδα ζωής και μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές εβδομάδες μετά. Ενώ ο ακριβής μηχανισμός που οδηγεί στον ίκτερο του μητρικού γάλακτος είναι άγνωστος, πιστεύεται ότι οι ουσίες στο μητρικό γάλα αναστέλλουν την ικανότητα του ήπατος του νεογνού να επεξεργάζεται τη χολερυθρίνη. Άλλες υποθέσεις υποδηλώνουν πιθανές γενετικές μεταλλάξεις που υπάρχουν στα προσβεβλημένα νεογνά.

Η διεθνής συχνότητα του ίκτερου του μητρικού γάλακτος δεν αναφέρεται εκτενώς, αλλά πιστεύεται ότι είναι παρόμοια με τη συχνότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχουν αναφορές που να καταδεικνύουν υψηλότερη επίπτωση σχετιζόμενη με το φύλο. (Η συχνότητα του ίκτερου του μητρικού γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 20-30% των νεογνών που θηλάζουν.)

Η αξιολόγηση ενός ασθενούς που παρουσιάζει υπερχολερυθριναιμία πρέπει να περιλαμβάνει επεξεργασία για τον αποκλεισμό παθολογικών αιτιών υπερχολερυθριναιμίας πριν από τη διάγνωση του ίκτερου του μητρικού γάλακτος.

Η διαφορική διάγνωση του ίκτερου του μητρικού γάλακτος περιλαμβάνει:

  • Υπερχολερυθριναιμία που σχετίζεται με αιμόλυση (ABO, G6PD, κληρονομική σφαιροκυττάρωση, άλλα)
  • Ίκτερος θηλασμού (ανεπαρκής πρόσληψη γάλακτος και αφυδάτωση)
  • Γενετικά αίτια (Crigler-Najjar, ανεπάρκεια πυροσταφυλικής κινάσης και σύνδρομα Gilbert)
  • Χολόσταση (ατρησία των χοληφόρων, νεογνική ηπατίτιδα, κύστη χοληδόχου και διαταραχές της απέκκρισης της χολερυθρίνης)

Θεραπεία

Η θεραπεία δεν είναι απαραίτητη για τον ίκτερο του μητρικού γάλακτος, εκτός και εάν το συνολικό επίπεδο χολερυθρίνης ορού του αίματος του βρέφους είναι μεγαλύτερο από τις οδηγίες φωτοθεραπείας που συνιστώνται από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP). Εάν τα επίπεδα της χολερυθρίνης είναι αυξημένα, το πρώτο βήμα της διαχείρισης είναι η φωτοθεραπεία. Εάν το συνολικό επίπεδο χολερυθρίνης ορού παραμένει κάτω από 12 mg/dL, συνιστάται να συνεχιστεί ο θηλασμός. Στην περίπτωση που το συνολικό επίπεδο χολερυθρίνης ορού είναι υψηλότερο από 12 mg/dL αλλά κάτω από το επίπεδο της φωτοθεραπείας και η περαιτέρω έρευνα δεν δείξει στοιχεία αιμόλυσης, οι συστάσεις είναι επίσης να συνεχιστεί ο θηλασμός. Άλλες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν προσωρινή συμπλήρωση με μητρικό γάλα δότη ή βρεφική φόρμουλα, και, σπάνια, προσωρινή διακοπή του θηλασμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένα βρέφη μπορεί να ωφεληθούν από μια χρονικά περιορισμένη, προσωρινή διακοπή (12-48 ώρες) του θηλασμού με υποκατάστατη σίτιση για να βοηθήσει στη διάγνωση του ίκτερου του μητρικού γάλακτος. Η συνεχής κλινική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων επιπέδων χολερυθρίνης, θα βοηθήσει να καθοριστεί πότε μπορεί να ξαναρχίσει ο θηλασμός. Εάν απαιτείται προσωρινή διακοπή του θηλασμού, είναι σημαντικό να βοηθήσετε τις μητέρες να διατηρήσουν την παραγωγή γάλακτος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αν και ο ίκτερος στα βρέφη που θηλάζουν είναι ένα κοινό και συνήθως ένα καλοήθες εύρημα, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η σαφής επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης και των γονέων είναι απαραίτητη για την παροχή ιατρικής καθοδήγησης και τον αποκλεισμό άλλων αιτιών νεογνικής υπερχολερυθριναιμίας. Με τη συνήθη αξιολόγηση του νεογνού, η έγκαιρη αντιμετώπιση, ο πυρήνας, η πιο σοβαρή επιπλοκή της νεογνικής υπερχολερυθριναιμίας, μπορεί να προληφθεί και η επιτυχής συνέχιση του θηλασμού είναι δυνατή.

Κατερίνα Ζαρίμη, μαία