Γιατί πρέπει να κάνω αυτοεξέταση των μαστών μου;

  • Είναι μία διαδικασία απλή και εύκολη.
  • Οσο συχνότερα γίνεται, τόσο πιο γρήγορα θα γνωρίσετε πώς είναι κανονικά οι μαστοί σας και συνεπώς θα μπορέσετε να αντιληφθείτε και την πιο μικρή αλλαγή.
  • Με την αυτοεξέταση, κάθε μήνα, μπορείτε να σώσετε τον μαστό σας και τη ζωή σας. Πρώτη εσείς θα καταλάβετε εάν υπάρχει κάτι ύποπτο.
  • Εάν ψηλαφίσετε κάτι μην φοβηθείτε. Όλοι οι όγκοι δεν είναι καρκίνοι. Μιλήστε στο γιατρό σας και ελέγξτε το προκειμένου να είστε σίγουρη και ασφαλής.

Κάθε πότε πρέπει να κάνω την αυτοεξέτασή μου;

  • Κάθε μήνα, λίγες μέρες μετά την περίοδό σας.
  • Εάν δεν έχετε περίοδο, ορίστε μία συγκεκριμένη ημέρα κάθε μήνα (πχ κάθε 1η του μηνός) προκειμένου να υπάρχει μία σχετική συνέπεια.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας για το πώς πρέπει να κάνετε την αυτοεξέτασή σας.

Κατερίνα Ζαρίμη, μαία