Η λέξη «μηνορραγία» σημαίνει υπερβολικό αίμα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Μια περίοδος θεωρείται “βαριά” εάν προκαλεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  • Συχνές αλλαγές σερβιέτας (κάθε 2 ώρες ή πιο συχνά).
  • Λερώνεται η έφηβη στα ρούχα ή τα σεντόνια.
  • Χρειάζεται “διπλή”’ προστασία, δηλαδή σερβιέτα ΚΑΙ tampon.
  • Υπάρχουν κομμάτια πηγμάτων αίματος στη σερβιέτα.
  • Επηρεάζονται καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. σχολείο, αθλητικά κλπ.) λόγω της περιόδου.

Τι είναι όμως αυτό που προκαλεί τις βαριές περιόδους; Είναι επικίνδυνες; Υπάρχουν λύσεις;

Διαβάστε το αναλυτικό μας άρθρο και ενημερωθείτε.