Η επαφή δέρμα με δέρμα αναφέρεται συνήθως ως η πρακτική κατά την οποία ένα νεογνό αφήνεται να στεγνώσει τοποθετώντας το απευθείας στο γυμνό στήθος της μητέρας του αμέσως μετά τη γέννηση.

Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων ότι η επαφή δέρμα με δέρμα μετά τη γέννα βοηθά τα νεογνά και τις μητέρες τους. Παρέχει επίσης πολλαπλά οφέλη για τα πρόωρα νεογνά ή τα νεογνά στη μονάδα νεογνών.

Διαβάστε το αναλυτικό μας άρθρο.